מחלקת הביטחון של הכפר

מספקת ביטחון לכלל תושבי ובאי הכפר, על מנת לאפשר לכפר לעמוד ביעדיו.
המחלקה אחראית על אבטחת הכפר והכנת הכפר לאירועי שגרה וחירום.

יצירת קשר:
קצין הביטחון של הכפר – משה קיסין
טלפון:050-6691050
מייל: mkissin79@gmail.com

טלפון עמדת השמירה:
03-9569054 (שלוחה 9)