דוגמה לסדר יום:

06:30 השכמה

07:00 שיחת מועדון

07:15 ארוחת בוקר

08:00 תחילת לימודים

13:30 ארוחת צהרים

16:00 שיחת מועדון עם צוות המדריכים

17:00 מרכז למידה

18:00 חוגים

19:00 ארוחת ערב

20:00 פעילות במועדון

22:00 כיבוי אורות

*משתנה על פי גיל הקבוצה