בית הספר בנוי מחטיבת ביניים ומחטיבה עליונה. לומדים בו כ-400 תלמידים.

​בית הספר מהווה מסגרת חינוכית ולימודית לתלמידים. הוא מתקיים בזכות התלמידים ובעבורם. ולכן ביה"ס צריך ליצור אקלים חיובי, שבו כל תלמיד יוכל למצוא את מקומו, ובו יוכל לפתח ולחזק את אישיותו וכישוריו.

הצוות המלווה את התלמיד, חייב לתת לו תנאים נאותים להתפתחות, חום, עידוד וחיזוק. הכוונה מקצועית וחינוכית, כדי שיוכל להגשים את עצמו, ולנצל את הפוטנציאל הטמון בו.

מטרות ביה"ס

  1. בניית רצף פדגוגי שש – שנתי שיבטיח את הצלחת התלמידים מכתה ז' – י"ב.
  2. מוגנות, ביטחון ושייכות של התלמידים והמורים כאחד בבית החינוך של ויצו נחלת יהודה כערך עליון.
  3. פיתוח אקלים בית ספרי – חינוכי מיטבי בדגש על מימוש יכולותיו של התלמיד להגיע להישגים משמעותיים באווירה של תמיכה ועידוד להצלחה.
  4. פיתוח וטיפוח המשאב האישי אנושי של באי ביה"ס, צעירים ובוגרים כאחד, תוך שימת דגש על סובלנות, כבוד וערך לאחר באשר הוא.
  5. פיתוח מודעות עצמית וחברתית ופיתוח היכולת להציב מטרות לקידום אישי, חברתי וערכי בקרב תלמידי בית הספר.