**חדש בביה"ס

גילוי ואיתור מידע דיגיטלי – מידענות סייבר – בונים לכם קריירה: בשנה הבאה תיפתח מגמה חדשה  – גילוי ואיתור מידע דיגיטלי, מידענות סייבר.
המגמה מכשירה את בוגריה לעסוק בניתוח ובאיתור מידע ברשת ובאבטחת מידע.
תכנית הלימודים מקנה לתלמידים ידע וכלים חדשניים להבנה, יישום וניתוח רשתות חברתיות, תוך חשיפה לכלים טכנולוגיים חדשים ודרכי הוראה יצירתיות.
בוגרי המגמה בעלי הישגים גבוהים יזכו בעדיפות בעת קבלה לתפקידים כאנליסטים ביחידות המודיעין בצה״ל ובזרועות הביטחון.
הלימודים כוללים 5 יח"ל איתור מידע דיגיטלי, 5 יח"ל פרויקט גמר ולימודי שפה זרה ומקנים תעודה מקצועית של מידען סייבר.

ביולוגיה ( מדעי החיים וחקלאות): תכנית לימודים העוסקת בלימודי הביולוגיה והזואולוגיה ומכשירה את התלמיד לטיפול בבעלי חיים  תוך שילוב לימודים עיוניים, מעבדה וטיפול מעשי בבעלי חיים. כמו כן המגמה מכשירה לבגרות ברמה של  5 יח"ל ביולוגיה ו 5 יח"ל בחקלאות (ממוצע ציונים 70 ומעלה).

אגרו – אקולוגיה: מגמת לימוד המקנה לבוגריה את הידע הדרוש על מנת להתמודד עם סוגיות חקלאיות וסביבתיות בגישה רב-תחומית המתבססת על עקרונות אקולוגיים. המחקר וההוראה במגמה מתרכזים בלימוד יחסי הגומלין בין הגורמים הביוטיים  (החיים)  והא-ביוטיים  (שאינם חיים)  במערכות חקלאיות, ובהיבטים סביבתיים של העשייה החקלאית המודרנית. 5 יח"ל בחקלאות.

מדעי הסביבה:  תכנית הלימודים במדעי הסביבה משלבת בין עקרונות החינוך הסביבתי ובין עקרונות החינוך המדעי. היא מתמקדת בהבנת יחסי הגומלין בין האדם ובין סביבתו הטבעית והאנושית בראייה מערכתית-הוליסטית, ובהקניית כלים מדעיים לניתוח  היחסים הללו והשלכותיהם. במגמה מושם דגש בפיתוח קודים של התנהגות ערכית-מוסרית במטרה לטפח זיקה ויחס חיובי לסביבה.

בנוסף, מגמת הלימוד מעודדת עיסוק בסוגיות ובדילמות סביבתיות שהן רלוונטיות ללומדים ולקהילה, דילמות הקשורות למתרחש בארץ ובעולם. הדיון בדילמות יהיה אינטגרטיבי וישקף היבטים מדעיים, סביבתיים, חברתיים, כלכליים, משפטיים, טכנולוגיים וערכיים.

המסלול ללימודי כבאות והצלה: מסלול ייחודי המעודד את התלמידים לפתח כישורי מנהיגות נוער ותרומה לקהילה. במסגרת מסלול לימודי כבאות והצלה התלמידים לומדים במגמת מדעי הסביבה תוך התנסות בלמידת חקר הסביבה, סיורים ברחבי הארץ, העמקה בלימודי הכבאות וההצלה, חקר שריפות ועוד.