באמצע ינואר התקיים שבוע נעל"ה במשק החקלאי. תלמידי כיתה יב'4 הניגשים לבגרות בחקלאות התחלקו לענפים השונים. בכל ענף, התלמידים התחלקו לקבוצות ועשו PBL באותם נושאים אך קצת אחרת..

1/3 ענף חקלאות עירונית (אגרו-אקולוגיה)

התלמידים בחקלאות עירונית התחלקו לקבוצות כאשר כל קבוצה קיבלה אחריות על אזור אחר במתחם. התלמידים היו צריכים לאפיין את האזור לפי תנאים קבועים (מיקום, מידות, שמש/צל) ויצאו כל יום בבוקר ובצהריים למדוד את התנאים הא-ביוטים של האזור.

לאחר שאפיינו את האזורים החליטו איזה סוגי צמחים (נוי או ירקות) מתאימים לאזורם ושתלו לפי התאמה. התלמידים התייחסו לטמפ' אוויר וקרקע, כמות קרינה ואור, לחות, סוג אדמה, מצע מנותק או באדמה, צורת השקייה, סחף קרקע ועוד.

דוד ינטוב ודוד בזמן במצעים המנותקים

אנטון מ., פיודור וסרגיי באדמה מישורית

דוד ביטין, דימה וסלביק באדמה משופעת

. В середине января мы провели неделю сельского хозяйства вместе с группой Наале. Ученики 12 класса, которые в этом году вот-вот будут сдавать экзамен Багрут по сельскому хозяйству разделились на разные группы по своим предпочтениям. В каждой группе, каждом ответвлении ученики разделились на группы поменьше, и изучали сельское хозяйство по системе PBL, те же темы, но немножко по-разному…

1/3 Городское земледелие( агроэкология)

Ребята, обучающиеся в этом отделении разделились на группы поменьше и каждая подгруппа взяла ответственность на себя за определенную часть в участке земли. Ученикам нужно было составить полноценную характеристику участка обращая внимание и исследуя неизменные условия, такие как место расположения, свойства, наличие солнца или тени два раза каждый день, а также вычислять влияние абиотических факторов этого участка.

Исходя из составленной характеристики решили какие виды растений ( декоративные или другие) подходят и смогут адаптироваться в этих участках земли и посадили их. При выборе растений очень важно было обращать внимание на температуру, воздух и почву, количество солнечного излучения, влажность, вид почвы, где будет развиваться растение, в контейнерах или непосредственно на открытой местности, способ поливания, может ли почву смыть потоком при сильных дождях и навредить растениям и другое.

Давид Ентов и Давид Безман работали с растениями, предназначенными для развития в контейнерах.

Давид Питин, Дима и Славик.

Антон Могилевский и Фёдор и Сергей на открытой местности.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email