באמצע ינואר התקיים שבוע נעל"ה במשק החקלאי. תלמידי כיתה יב'4 הניגשים לבגרות בחקלאות התחלקו לענפים השונים. בכל ענף, התלמידים התחלקו לקבוצות ועשו PBL באותם נושאים אך קצת אחרת..

2/3 לול

בלול המעוף במשק התלמידים היו צריכים לשלב בין עבודה יומיומית לבין הצגת רעיונות להגדלת ההכנסות/צמצום ההוצאות. התלמידים הגיעו כל יום לבצע את המטלות היומיות שכוללות איסוף ביצים, מיון ורישום. במהלך היום למדו תכנים שקשורים במבנה הלול, אמצעי מקיימי חיים (אוכל, מים, תאי הטלה, אמצעי קירור ועוד), ונחשפו לחשבוניות הקשורות בהוצאות שוטפות של הלול ובחשבוניות הקשורות להכנסות של הלול ממכירת הביצים והסעיפים השונים המרכיבים אותה.

כפרויקט גמר היו צריכים להציג בפני הקהל את התכנית שלהם להגדלת הרווחים בלול. התכנית שהוצגה תמצתה והציגה באופן מדויק את הבעיות הקיימות בלול ואת הדרך לפתרון.

התלמידים בלול – מארק קופרמן, מארק סורנסקי, ויקה, סשה, ויטלי ואנדריי

2/3 Курятник

В курятнике студенты должны были совмещать повседневную работу с представлением идей по увеличению доходов/сокращению расходов.  Студенты приходили каждый день, чтобы выполнять ежедневные обязанности, включающие сбор яиц, их сортировку и записи.  В течение дня они изучали структуру курятника, расходы на средства к существованию (еда, вода, клетки для несушек, специальные кондиционеры для оптимизации температуры в зависимости от времени и т. д.), а также познакомились со счетами, связанными с текущими расходами курятника, и счетами, связанными с доходами от продажы яиц.

В качестве итогового проекта они должны были представить публике свой план увеличения прибыли в курятнике. Представленный план успешно обобщил и точно представил проблемы, существующие в курятнике, и пути их решения.

Студенты в курятнике – Марк Куперман, Марк Суренский, Виктория, Саша, Виталий и Андрей.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email