מרכז הלמידה פועל בשיתוף עם בית הספר ובהתאם לכל צרכי החניכים.

המרכז מיועד לביסוס החומר הלימודי, להכנת שיעורי בית, הכנה למבחנים וכתיבת עבודות.

הלמידה מתקיימת בכל שכבות הגיל בקבוצות קטנות עם מורים ומתרגלים מקצועיים.

מרכז הלמידה פתוח כל יום משעה 15:00 עד שעה 19:00.