13:05   – ארוחת צהריים בחדר האוכל

13:45 – חזרה ללימודים לכיתות שלומדות, מי שסיים ניגש למועדון פנימיית היום לזמן חופשי.

14:30- שיחת מועדון יומית ופיזור לחוגים, מדריך הקבוצה מקיים כל יום שיחות אישיות בזמן זה.

15:00 – מרכז למידה לפי סדר ימי השבוע
(ראשון לשכבת ז', שני לח', שלישי לט', רביעי תגבורים וחיזוקים).

15:30 – כיבוד קל, פרי או כריך

15:50- התכנסות וחלוקה להסעות

16:00 – פיזור הסעות