אני מאמין חברתי

הכפר שם לעצמו מטרה לאפשר למתחנכים בו לממש את הפוטנציאל הטמון בהם ולבטא את אישיותם כחלק מחברה תורמת לקהילה.

אנו מדגישים את הזהות האישית והחברתית ואת המחויבות למסגרת הקהילתית בה חיים החניכים, על מנת להטמיע בקרבם את ההבנה כי שייכות חברתית מביאה תועלת אישית, מעשירה את עולמם ומסייעת להם להתקדם בסולם החברתי.

נקודת המפתח במימוש העצמי של הפרט היא יצירת מגוון אלטרנטיבות שייתנו מענה מתאים ליכולות, לצרכים ולכישורים של כל חניך במסגרת צוותים שהם בוחרים להשתייך אליהם. אנו מאמינים שחינוך לסובלנות ולשונות הם הבסיס להשתלבות חברתית מוצלחת בעתיד.

תפיסתנו הפדגוגית הינה להעניק מספר אפשרויות הן מבחינת מגמות לימוד שונות והן מבחינת  והן מבחינת דרכי למידה-הוראה ופעילויות חברתיות מגוונות, כך שיתאימו למגוון רחב ביותר של תלמידים.

ייעוד כפר הנוער ויצו נחלת יהודה הינו להעניק סביבת למידה יוקרתית ומצוינת, עוטפת ומכילה לתלמידים שרוצים לגדול ולהתחנך באווירה חברתית אחרת.

אנו שואפים למימוש מירב יכולותיהם וכשרונותיהם האקדמיים והחברתיים של החניכים. אנו רואים חובה להעניק לתלמידינו אופק מיטבי לגיוס לצה"ל ולהצלחה בעתיד.