המשק החקלאי בכפר משנה פניו ושם כמטרה להיות הפלטפורמה הרלוונטית ביותר עבור התלמיד בשנות התעצבותו כבנאדם בוגר.

המשק מקבל כ-250 תלמידים בשבוע בכל אחד מארבעת הענפים שבהם התלמידים עוזרים ועובדים בפעילויות השוטפות, מבצעים את עבודות החקר לבגרות, מיישמים את מרבית מקצועות הלימוד בעשייה מעשית ובעיקר מתחנכים לערכים.

כל שנה כ-40 תלמידים מסיימים את כיתה י"ב עם בגרות ב-5 יח"ל בחקלאות ועוד כ-20 תלמידים ניגשים ל-1 יח"ל בבחינה מעשית. היחידות מחולקות כדלקמן:

  • 3 יח"ל עיוניות – בהן התלמידים לומדים את נושאי הבסיס ומקבלים את כל הרקע העיוני.
  • 1 יח"ל – בעבודת חקר בכיתה י"א. במחקר זה מתנסים במגוון בקרים ומדדים אלקטרונים מתקדמים ומתנסים בכתיבת מחקר מדעי.
  • 1 יח"ל – בידע המעשי שקיבלו בענף הלימוד שלהם.

בשעות בהם מגיעים התלמידים לעבודה מעשית ("לימודי ענף") – השעות המשמעותיות ביותר בהתנסותם בכפר הנוער. בשעות אלה התלמידים חווים אחריות אישית, משמעת, עזרה לזולת, דאגה לבעלי צמחים והבנת הצומח, לומדים את ערך העבודה מהו, מתמודדים עם קשיים ומקבלים חוויות הצלחה, מתמקצעים בענפי הלימוד ומקבלים ביטחון עצמי באמצעות ידע, ליווי ועשייה.

הדרישות היחידות להגעה למשק הן הגעה בזמן, ביגוד מתאים וחיוך.. השאר אנחנו מספקים.

מקווה לראותכם בסיור בענפים,

מוטי חדד

מנהל המשק החקלאי